Warning: Parameter 1 to f_queue() expected to be a reference, value given in /homepages/14/d560807069/htdocs/personasyciudad/ecrire/inc/utils.php on line 199
Qui som - Personas y Ciudad
background

Qui som

PERSONES I CIUTAT, SAU, és una societat mercantil, anònima i de capital exclusivament públic. El seu soci únic és l’Ajuntament de Sant Joan d´Alacant.
PERSONES I CIUTAT, SAU té caràcter de mig propi i servei tècnic de l’Ajuntament, per a totes les activitats que figuren en l’objecte social.
Les seues funcions es referixen bàsicament a l’activitat urbanística, la promoció i arrendament d´habitatge i la prestació de serveis públics.

DOMICILI SOCIAL

Carrer Clara Campoamor, 5. 03550 Sant Joan d´Alacant.
Telèfon: 965 93 96 25
Fax: 965 93 96 17
Email:
contacto@personasyciudad.es

OBJECTE SOCIAL

A.- Estudis urbanístics incloent en ells la redacció de plans d’ordenació i projectes d’urbanització i la iniciativa per a la seua tramitació i aprovació, així com la seua gestió.
B.- Activitat urbanitzadora que pot aconseguir tant a la promoció de la preparació del sòl i renovació o remodelació urbana, com a la realització d’obres d’infraestructura urbana i dotació de serveis per a l’execució dels plans d’ordenació.
C.- L’adquisició, urbanització i alienació de sòl i terrenys per qualsevol dels procediments legalment establits amb l’objecte d’edificar-los o constituir reserves per a dur a terme actuacions o programes urbanístics.
D.- La promoció, execució i explotació de vivendes i la gestió d’activitats urbanístiques en general. Així com la promoció i gestió d’urbanitzacions amb independència de la seua modalitat de gestió i execució.
E.- La realització d’estudis i d’obres infraestructures i la comercialització de solars i obres.
F.- La promoció, construcció, gestió, explotació i administració de serveis públics municipals, de comunitats autònomes i nacionals, i per a totes les gestions i instal·lacions complementàries als mateixos. Així com la gestió i explotació d’obres i serveis resultants de la urbanització, en cas d’obtindre la corresponent concessió.
G.- La constitució i participació en altres empreses nacionals o estrangeres que es dediquen a la mateixa activitat d’esta Societat Municipal.
H.- Qualsevol altra activitat relacionada amb empreses, els fins del qual siguen coincidents amb els apartats anteriors: la construcció, arrendament i alienació de vivendes, naus i locals industrials o comercials.
I.- La gestió i l’administració de centres, activitats i serveis d’Acció Social i relacionats amb el Sistema de Serveis Socials.
J.- La producció i explotació d’energies renovables.
K.- La realització de serveis publicitaris en infraestructures, dotacions i espais públics.

PDF - 140.2 KB
Estatuts

 

Organigrama del consell d'administració


 

CONSELL D´ADMINISTRACIÓ

President
Don Jaime Joaquín Albero Gabriel
Vicepresidente
Donya Eva María Delgado Cabezuelo
Vocals
Don Josep Llorenç Román Tena
Donya Clara Rodríguez Montesinos
Don Manuel Aracil Llorens
Don Ignacio Gisbert Colomina
Donya María del Carmen Sogorb Sánchez
Don Ignacio Ferreiro Prieto

GERENT

Don Rafael Eloy Montero Gosálbez