Warning: Parameter 1 to f_queue() expected to be a reference, value given in /homepages/14/d560807069/htdocs/personasyciudad/ecrire/inc/utils.php on line 199
Perfil del Contractant - Personas y Ciudad
background

Perfil del Contractant

El perfil de contractant és el lloc web de PERSONAS Y CIUDAD, SAU, en el qual es difon la informació relativa a la contractació, conforme a la legislació de contractes del Sector Públic, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació de la seua activitat contractual, sota el respecte als principis de publicitat i lliure concurrència, d’una manera clara per al ciutadà.
Amb la intenció de potenciar aquesta selecció amb un tractament igualitari, transparent i no discriminatori, s’ofereix a través del Perfil del Contractant la informació i documentació sobre els expedients de selecció del contractista per a la contractació de l’execució d’obres, prestació de serveis, subministraments i resta d’operacions subjectes, conforme a les exigències legals.

L’accés al perfil de contractant de PERSONAS Y CIUDAD, SAU, s’efectuarà a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, en els següents enllaços:
Consell d’Administració:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=L1nA00sSRwIQK2TEfXGy+A==
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=L1nA00sSRwIQK2TEfXGy+A==&pestanyaLicitaciones=fO/nl6I8oEQ=
Gerent:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RNA6Xc5MyrgQK2TEfXGy+A==
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RNA6Xc5MyrgQK2TEfXGy+A==&pestanyaLicitaciones

Denominació Social: PERSONAS Y CIUDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL.

NIF: A-53531323.
Domicili Social: Carrer Clara Campoamor, 5. 03550 Sant Joan d´Alacant.
Telèfon: 965 93 96 25.
Fax: 965 93 96 17.
Emails: contacto@personasyciudad.es, juridico@personasyciudad.es

PDF - 690.4 KB
Instrucciones internas de contratación

 

Licitacions