Warning: Parameter 1 to f_queue() expected to be a reference, value given in /homepages/14/d560807069/htdocs/personasyciudad/ecrire/inc/utils.php on line 199
Ajuda Domiciliària - Personas y Ciudad
background

Ajuda Domiciliària

El servici d’Ajuda a Domicili és una prestació bàsica de Servicis Socials Generals, inserix en una política de Benestar Social que pretén facilitar a les persones ancianes i / o minusvàlides, així com a famílies amb grans dificultats per a valdre’s per si mateixos, una sèrie d’atencions i suports, que poden ser de caràcter personal, domèstic, psicològic, social, rehabilitador i educatiu, per a la millor realització de les activitats quotidianes, imprescindibles per al normal desenrotllament de la vida diària, procurant la permanència de la persona en el seu nucli familiar o de convivència.

PERSONES I CIUTAT SAU, és l’empresa encarregada de prestar este servici en el municipi de Sant Joan d´Alacant.

Com ho fa?
Enviant al domicili personal qualificat, en este cas Auxiliars d’Ajuda a Domicili que realitzaran tasques d’Atenció Personal, tasques domèstiques, compres, realització de menjars, etc.)

Qui pot beneficiar-se?
Aquelles persones residents i empadronades en este municipi, que ho sol·liciten a l’Ajuntament i que complisquen els requisits establits.

On ha d’acudir a sol·licitar-ho?
A l’oficina Municipal de Servicis Socials, sítia en Plaça de l’Església, 5 de Sant Joan d´Alacant.

Quant costa el servici?
El servici és gratuït.

SERVICI D’AJUDA A DOMICILI PER A DEPENDENTS

La Llei 39/2006 de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència, establix en el seu art. 23, que el Servici d’Ajuda a Domicili (SAD) ho constituïx el conjunt d’actuacions dutes a terme en el domicili de les persones en situació de dependència a fi d’atendre les seues necessitats la vida diària, prestades per entitats o empreses acreditades per a eixa funció.

PERSONES I CIUTAT S.A.U té l’acreditació per a este servici en Sant Joan d´Alacant. Està registrada com a entitat prestadora de SAD davant de la Conselleria de Benestar Social, figurant inscrita en el corresponent registre amb el nª 62 d’autorització de funcionament i acreditació provisional.

Qui Pot beneficiar-se?
La persones que hagen sol·licitat esta Ajuda a Conselleria de Benestar Social i la tinguen aprovada.

Què es necessita per a començar a prestar el servici?
Una vegada informat de la concessió de l’Ajuda el beneficiari ha de posar-se en contacte amb l’empresa homologada per a redactar un precontracte, pas previ per a la resolució final i obtenció de la prestació econòmica.

¿Quant costa el servei?
El coste del servei es determinarà en funció de les necesitats de cada cas.

Com pot contactar amb l’empresa?
Enviant un e-mail a la direcció següent: sad@personasyciudad.Es
O bé cridant al 965939224