Warning: Parameter 1 to f_queue() expected to be a reference, value given in /homepages/14/d560807069/htdocs/personasyciudad/ecrire/inc/utils.php on line 199
Avís Legal - Personas y Ciudad
background

inicio // Avís Legal

Avís Legal

Martes 18 de diciembre de 2012

.- AVÍS LEGAL INTERNET

1. CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB: www.personasyciudad.es 1. La utilització d’este espai Web està subjecta a l’acceptació plena per part de l’Usuari d’estes Condicions Generals d’Ús, o bé d’aquelles que es troben vigents en cada moment en què l’usuari accedisca al mateix.

2. Només es permet l’accés a este lloc així com el seu ús amb fins lícits, ajustant-se en tot moment el seu ús a les presents Condicions Generals, la llei aplicable en cada moment, així com la moral, bons costums i orde públic. L’empresa es reserva el dret a retirar l’accés a este lloc, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravinga el que disposa este avís legal, així com a informar de les autoritats competents la realització d’activitats que pogueren ser constitutives de delicte."

3. L’empresa es reserva el dret unilateral de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d’Ús així com qualssevol altres condicions generals o particulars de la seua pàgina Web. També es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc Web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar els mateixos.

4. L’Usuari reconeix que l’accés a este lloc es realitza davall el seu lliure consentiment i és responsabilitat exclusiva seua.

5. Personas i Ciutat, S.A.U. es reserva el dret d’informar de l’Autoritat competent qualsevol altre ús que puga atemptar contra els seus interessos o drets o puguen ser constitutius de delicte.

6. Persones i Ciutat, S.A.U. es reserva el dret a posar fi a este servici web en qualsevol moment sense més requisit que l’avís en les presents condicions amb 15 dies d’antelació.

2. CLÀUSULA D’EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

1. Personas i Ciutat, S.A.U. no pot garantir la disponibilitat permanent del servici que oferix este lloc, ni es fa responsable de qualssevol danys i perjuís produïts o que puguen produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que siga la seua naturalesa, que es deriven de l’ús de la informació continguda en el Web este lloc.

2. En el cas que, per un atac informàtic, es produïren errors en la informació facilitada, Personas i Ciutat, S.A.U. no es fa responsable de tals errors així com dels danys causats per l’ús de la informació derivada dels dits errors.

3. El contingut d’esta Web és merament informatiu, no fent-se responsable en cap moment sobre els possibles errors produïts en la seua presentació. Si desitja informació més detallada, pot posar-se en contacte a través de l’adreça de correu juridico\@personasyciudad.es.

3. RÈGIM DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

1. La propietat industrial i intel·lectual de quants logos, emblemes, o qualsevol element incorporat en el disseny d’este lloc pertany en exclusiva a Persones i Ciutat, S.A.U.. L’Usuari reconeix i accepta estos drets. Els elements d’esta Web sobre els quals Personas i Ciutat, S.A.U. no té drets de propietat intel·lectual o industrial són usats amb el corresponent permís.

2. Queda prohibida la reproducció de tot o part del contingut de www.personasyciudad.es així com la seua transmissió o registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, a menys que es compte amb l’autorització prèvia, per escrit, de Personas i Ciutat, S.A.U.

3. No està permés eludir el copyright sobre els drets de de Personas i Ciutat, S.A.U., així com eludir o tractar d’eludir els sistemes que hi haja o puga haver de protecció del els continguts. Es permet el dret de cita sempre que s’indique la font de què prové.

4. Qualsevol violació dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’este portal o els elements de Personas i Ciutat, S.A.U., serà objecte de les oportunes mesures legals per a aconseguir la protecció d’estos.

4. LEGISLACIÓ APLICABLE

1. Persones i Ciutat, S.A.U., informa que este lloc Web es troba allotjat a Espanya, país en què oferix els seus servicis, i per això l’única legislació aplicable per a resoldre qualsevol conflicte respecte a la interpretació d’estes condicions, és la legislació espanyola, així com els Tractats Internacionals que haja subscrit Espanya. 2. Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’usuari se sotmet a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat d’Alacant, per a resoldre qualsevol controvèrsia relacionada amb l’apartat anterior.r.

COM POSAR-SE EN CONTACTE Si desitja aclarir qualsevol aspecte sobre les condicions d’ús descrites, pot dirigir-se a les direccions següents: juridico\@personasyciudad.es si ho fa a través de correu electrònic o bé per escrit a Persones i Ciutat, S.A.U., C/Clara de Campoamor 5, 03550, Sant Joan d’Alacant, Alacant.

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVICISICIS

Personas i Ciutat, S.A.U.

Domicili Social:

C/Clara de Campoamor 5, 03550, Sant Joan d’Alacant, Alicante.
Tel. +34 965-93.96.25
juridico@personasyciudad.es

INSCRITA EN EL REGISTRE MERCANTIL ALACANT: Tom 2503, Foli 200, Secc, 8, Full A-68359, Inscripció 1.

- POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades que ens facilita seran incorporats a un fitxer amb la finalitat de mantindre les relacions comercials amb Ud., el responsable de les quals és Personas i Ciutat, S.A.U. En el cas d’enviament d’arreplega de dades per a la prestació d’altres servicis de competència d’esta entitat (VPO, assistència domiciliària, lloguers, licitaciones,etc.) , les dades seran utilitzats amb l’única finalitat d’atendre les seues sol·licituds. En cas de consultes sobre la Política de Privacitat de l’entitat, els casos de cessió de dades a altres institucions públiques o per a l’exercici dels drets en matèria de Protecció de Dades (accés, rectificació, oposició i cancel·lació) , ha d’enviar-nos una carta, adjuntant fotocòpia del DNI, a la direcció següent: Persones i Ciutat, S.A.U., Assumpte LOPD, C/Clara de Campoamor 5, 03550, Sant Joan d’Alacant, Alacant.